Telescopic Mast

Telescopic Mast är en tillverkare och leverantör av master i stål. Sortimentet består av kvalitetsprodukter i olika modellserier med master som med framgång implementerats inom olika användningsområden. Telescopic Mast är ett bolag med säte i Nederländerna som säljer till återförsäljare och distributörer.

Telescopic Mast har kunder inom en rad olika sektorer. T.ex. säkerhetsinstallatörer, försvar, räddningstjänst, gränsbevakning, byggbolag och eventbolag. Målet är att leverera högkvalitativa, prisvärda och konkurrenskraftiga master. Utveckling och förädling av produkterna är självklar del i processen.

Läs mer på www.telescopicmast.com

COPYRIGHT © 2022. TELETEC CONNECT