Larmcentraler - Teletec M2M - Inbrottslarm

Larmcentraler som du kan koppla Teletecs IP-larmsändare till.

Se tabell nedan för detaljerad information om vilka larmcentraler som är SBSC-intygade ihop med larmsändarna. Kontakta din larmcentral för mer information om deras olika abonnemang för övervakning via IP.

 

Larmcentral Bilder från Neo-kameradetektorer DSC-larmsändare IRIS-larmsändare
Securitas larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
G4S - SSF114:2 SSF114:2
SOS Alarm - * SSF114:2
Rapid larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Nokas larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Lövestad larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Smålands larmcentral

-

* *
Security Assistance larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Tempest SOC Ja SSF114:2 *
Stanley Security Sverige AB - * SSF114:2


* Larmcentralen hanterar mottagning av larmsändarna men ingår inte i produktens SBSC-intyg.

Larmcentraler

Larmcentraler som du kan koppla Teletecs IP-larmsändare till.

Se tabell nedan för detaljerad information om vilka larmcentraler som är SBSC-intygade ihop med larmsändarna. Kontakta din larmcentral för mer information om deras olika abonnemang för övervakning via IP.

 

Larmcentral Bilder från Neo-kameradetektorer DSC-larmsändare IRIS-larmsändare
Securitas larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
G4S - SSF114:2 SSF114:2
SOS Alarm - * SSF114:2
Rapid larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Nokas larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Lövestad larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Smålands larmcentral

-

* *
Security Assistance larmcentral Ja SSF114:2 SSF114:2
Tempest SOC Ja SSF114:2 *
Stanley Security Sverige AB - * SSF114:2


* Larmcentralen hanterar mottagning av larmsändarna men ingår inte i produktens SBSC-intyg.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT