Trådlös teknik med PowerG

Överlägsen trådlös teknologi för larmsystem

PowerG är en revolutionerande teknologi som introducerar en nya era för larmsystem med trådlös kommunikation. PowerG möter de mest krävande behoven för säkerhetsinstallationer och uppfyller de normer och regler som gäller inom säkerhetsbranschen, det borgar för att du som kund ska veta att du gjort ett bra val, idag och för framtiden.

PowerG är en robust och funktionsrik plattform utvecklad och anpassad för installationer i mer krävande miljöer som företag och stora kontorsbyggnader, byggarbetsplatser, industrier och områden med kritisk infrastruktur. PowerG ger en tillförlitlighet mer snarlikt ett trådbundet system än någonsin tidigare.

- Frekvensblockering och störningar minimeras med radiotekniken FHSS, 

- Långa överföringsavstånd med tillförlitlig kommunikation upp till 2 km i fri sikt.

- 2-vägs kommunikation med adaptiv sändningsstyrka – ger hög driftsäkerhet, en bättre radiomiljö och långa batteritider i trådlösa enheter.

- Med kommunikationstekniken TDMA förhindras radiokollision och störning av sändning från många olika trådlösa enheter samtidigt.

- För hög nivå på skydd mot analysverktyg och digitala attacker används 128 bitars AES-kryptering.

- Samtliga trådlösa enheter är fullt övervakade inkl batterier, kommunikation och försök till sabotage. Installationen är enkel och varje trådlös enhet har bl.a. inbyggd lysdiodsindikering för att visa kommunikationskvalitén. Detta säkerställer att installatören enkelt kan finna en optimal placering för enheten under installationen.

Tillbaka till hybrida larmsystem

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT