Neo defaultvärden 1.XEN

Vid återställning av detta kretskort (Sekvens [999]) återgår alla värden till fabriksprogrammerat värde.

Fabriksprogrammerat värde och värdet som visas som förval i manualen för Version 1.3x C, stämmer inte för kort med EEPROM av typ EN.
Tabellen nedan påvisar skillnaderna mellan HS2XXX Version 1.3x EN EU och Version 1.3x C.

Se denna pdf för mer information.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT