Larmcentraler

Certifierade och godkända för mottagning av Neo

Powerseries Neo med en integrerad larmsändare med dubbla vägar ser till att larmen alltid går fram, om den fasta internetanslutningen ligger nere tar den mobila 3G-sändaren över och ser till att larmcentralen får in larm till åtgärd. Larmöverföringssystemet, dvs larmsändaren, bäraren av trafiken och larmcentralen är certifierat och godkänt av SBSC upp till Larmklass 4, vilket ger dig som kund en garant om att det kommer fungera, när det väl behövs.

Ett Powerseries Neo tillsammans med kameradetektorer ger ett professionellt uppkopplat larmsystem, med bildverifiering och rätt åtgärd vid larm. När larmet går tar kameradetektorerna omedelbart bilder och skickar vidare till larmcentralen. Med hjälp av bilder som beslutsunderlag kan en snabbare och effektivare åtgärd göras av larmcentralens operatörer.

Följande larmcentraler är certifierade och godkända för mottagning av Neo med kameradetektorer:

Securitas Larmcentral
Nokas Larmcentral
Rapid Larmcentral
Falck Larmcentral
Lövestad Larmcentral 

Följande larmcentraler är certifierade och godkända för mottagning av Neo:

Securitas Larmcentral
Nokas Larmcentral
Rapid Larmcentral
Falck Larmcentral
Lövestad Larmcentral
 

Tillbaka till hybrida larmsystem

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT