Neo säkerhetssystem - Hybrida Larmsystem - Inbrottslarm

Neo säkerhetssystem

PowerSeries Neo - Beprövad larmteknik
- certifierad av SBCS i Larmklass 2

PowerSeries Neo sätter en ny standard i ett unikt flexibelt säkerhetssystem för både små och stora anläggningar. Ett skalbart hybridsystem med möjligheter för utbyggnad, genom en kombination av konventionell trådbunden teknik och ny avancerad trådlös teknik, öppnar för unika möjligheter.

 • Skalbart hybridsystem

  Fyra olika system från 16 till 128 sektioner ger en stor flexibilitet för professionella larminstallationsföretag. Ett system kan hantera många installationstyper vilket bidrar till lägre kostnader för att upprätthålla en fungerande organisation runt säkerhetsinstallationerna.

  Enkel installation, långa livstider på batterier i trådlösa enheter och stor flexibilitet och skalbarhet både upp och ner, gör kostnaderna lätta att budgetera för företaget som investerar i säkerhet. Kommunikation över 3G nätet, fjärrdiagnostik för system- övervakning och kameradetektorer för bildverifiering av larm hos larmcentral, är delar som ytterligare förstärker möjligheterna att räkna hem investeringen på kort tid.

 
 • PowerG - Trådlös teknologi

  Den revolutionerande kommunikationsteknologin PowerG är framtagen för att hantera trådlösa installationer i krävande företagsmiljöer. Tekniken som är fullt ut 2-vägs mellan alla enheter ger större flexibilitet samt högre driftsäkerhet än vad något annat säkerhetssystem har kunnat uppvisa tidigare.

 
 • Certifikat & Intyg

  Powerseries Neo är kvalitetssäkrat och certifierat av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (SBSC) i Larmklass 2.

  Certifikatet intygar att produkten är testad och godkänd av ett ackrediterat provningslaboratorium och uppfyller de högt ställda internationella kraven på miljöklassning, funktionalitet och spårbarhet. Genom att välja certifierade produkter gör du en bra affär på lång sikt, du kan vara trygg i att produkten uppfyller kraven mot de gällande normer som finns och försäkringen gäller. Med icke certifierade produkter kan hela eller delar av ersättning vid inbrott utebli.

 
 • Larmcentraler

  Powerseries Neo med en integrerad larmsändare med dubbla vägar ser till att larmen alltid går fram, om den fasta internetanslutningen ligger nere tar den mobila 3G-sändaren över och ser till att larmcentralen får in larm till åtgärd. Larmöverföringssystemet, dvs larmsändaren, bäraren av trafiken och larmcentralen är certifierat och godkänt av SBSC upp till Larmklass 4, vilket ger dig som kund en garant om att det kommer fungera, när det väl behövs.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT