GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya EU-förordningen gällande skydd av personuppgifter och den största förändringen inom dataskyddslagstiftning de senaste 20 åren. GDPR ersätter 95/46/EG direktivet för skydd av personuppgifter och kommer att stärka de rättigheter som EU-medborgare har över sina personuppgifter.

Vi på Teletec har gjort ett omfattande arbete för att leva upp till den nya förordningen. Vi värdesätter integritet, och engagerar oss i dataskydd och efterlevnad av GDPR både för våra kunder och vår personal.

För att uppnå detta har vi under 2017/2018 utvärderat och inventerat alla områden relaterade till personuppgifter för att efterleva GDPR.

- Identifierat och analyserat alla system innehållande personuppgifter för att säkra dessa.
- Implementerat nya processer för registrerades rättigheter.
- Justerat processer där personuppgifter hanteras, bland annat för IT, sälj, marknad och support.
- Utvärderat leverantörer och underleverantörer för att skriva personuppgiftsbiträdesavtal där behov finns.

Alla medarbetare på Teletec har fått GDPR information och berörd personal genomgått utbildning i de nya rutiner som har införts. Årliga revisioner kommer att genomföras för att efterleva GDPR i framtiden.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT