Code of Conduct

Teletecs företagskultur vilar på grunden av relationer och förtroende. Det är av yttersta vikt för oss att inte enbart följa lagar och regler, utan även att hålla en hög etisk nivå. Våra ambitioner är höga, och våra etikregler framhäver de förväntningar vi ställer på oss själva, våra anställda och våra samarbetspartners.

Vill du läsa vår Code of Conduct får du gärna ladda ner den nedan!

Code of Conduct >>

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT