FenixFire - Certifikat & Intyg

FenixFire

FenixFires produkter uppfyller kraven i försäkringsnorm SBF 110.

Teletec intygar detta genom de på denna sida listade certifikaten Samtliga certifikat är utfärdade av ackrediterade certifieringsorgan som är godkända av ett Europeiskt ackrediteringsorgan.
Ett Europeiskt ackrediteringsorgan ska vara medlem i EA (European co-operation for accredidation).

Mer information om EA och deras medlemmar: http://www.european-accreditation.org/ea-members

För kundernas trygghet anlitar vi och våra tillverkare enbart certifieringsorgan som är av EA ackrediterade att utföra certifiering av brandlarmsprodukter enligt EN-54.
Vid ytterligare frågor eller oklarheter hänvisas samtliga frågor till Sakkunnig Brandlarm på Teletec Connect AB, Sebastian Håkansson 08-6021674.

PRODUKTNAMN CE-CERTIFIKAT CE-Certifikat Miljödokument Datablad
FenixFire 0845-CPD-232-1725 DOP Miljö  Data 
CN-P 0832-CPD-0218 DOP Miljö Data
CN-AIOI 0832-CPD-232.1707 DOP Miljö Data
CN-BI 0832-CPD-232.1708 DOP Miljö Data 
CN-DPH-A2R 0832-CPD-232.1685 DOP Miljö Data
CN-PS-DSCI 0832-CPD-232.1710 DOP Miljö Data
CN-H-A1R  0832-CPD-0222 DOP Miljö  Data 
CN-PH-A1R   0832-CPD-0221 DOP  Miljö  Data 
CN-H-CS 0832-CPD-0223 DOP Miljö  Data
CN-H-A1R-IP67 0832-CPD-0222 DOP Miljö  Data 
CN-H-CS-IP67   0832-CPD-0223 DOP  Miljö  Data
CN-MCP2-DSCI 0832-CPD-232.1708 DOP Miljö  Data 
CN-MCP2-DSCI WP 0832-CPD-232.1708 DOP  Miljö   Data 
COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT