Magazine

Nyheter och artiklar om säkerhetsprodukter
Just nu:
  1. Lisa Törnbrant
    07 May, 2024
  2. Lisa Törnbrant
    30 Apr, 2024
  3. Lisa Törnbrant
    16 Apr, 2024
Uppgradering av PowerManage till v.4.12

Uppgradering av PowerManage till v.4.12

Uppgradering utförd av PowerManage till version 4.12 (1/7-2024).

 

Måndagen den 1/7 uppgraderade vi PowerManage-servern till version 4.12. Jobbet gick enligt plan och var klart vid 12.00.

Tips: Efter uppgraderingen kan det finnas behova att logga ut från Powermanage portalen och rensa cachen i din webbläsare för att du ska se uppdateringarna som skett. (Länk till guide ->)

 

Uppgraderingen har medfört förbättringar på flera områden, och nedan kan du läsa mer om de specifika förändringarna.

 

Vi vill särskilt framhäva att vi nu går över till att ha systemet uppkopplat hela tiden, vilket innebär att inga SMS behöver skickas för att säkerställa kommunikationen med panelerna från PowerManage-portalen. Detta medför dock en ökning av datatrafiken från ca 10MB till 30MB per månad.

 

Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta vår support på telefon 08-602 16 66 eller via e-post support@teletec.se.

 

Funktion

Fördelar

Värde

Förbättrad funktion för felaktigt användarnamn/lösenord.

När en användare anger ett ogiltigt användarnamn eller lösenord, returnerar systemet ett meddelande som informerar om att kombinationen av användarnamn och lösenord är felaktig. I tidigare versioner informerades det om det var användarnamnet eller lösenordet som var felaktigt.

Förbättrad cybersäkerhet för användarna

Multifaktorsautentisering för WEB UI och för MMI.

Adderad säkerhet för att undvika potentiella attacker mot plattformen.

Förbättrar cybersäkerheten

Omarbetning av webbgränssnittet.

Tydligare webbgränssnitt med bättre logik, etiketter, historik, senaste fungerande enhet,
panelbeskrivning, lägga till/ta bort kund/installatör och annat.

Enklare hantering av systemet och förbättrad administrering.

Förbättring av fjärrinspektioner.

Tre flikar har lagts till: Misslyckat test, Ej fullbordat test och Godkänt test för bättre diagnostik.

Förbättrad förståelse av panelens diagnostik.

Förbättrad panelupptäckningsprocess.

Från och med nu kan panelen inte styras via interaktiva appar förrän upptäcktsprocessen är slutförd.

Lättare potentiell felsökning och tydlig information om att upptäcktsprocessen är slutförd.

Google Maps har lagts till konton.

Adressen som tilldelats ett konto/en panel kopplas till Google Maps plats.

Sparar tid för tekniker och installatörer vid besök på platsen.

Detaljerad status för leverans av händelser till automationsmjukvaran

Varje händelse har nu en omfattande detalj med status för leveransen av signalen till automationsmjukvaran för enkel spårning och felsökning.

Minskar tiden för analys vid felsökning av anslutningsproblem mellan PowerManage och larmautomationsmjukvaran

Panikhändelser/Nödhändelser/Brandhändelser

Operatörer kan utlösa panik-, nödhändelser eller brandhändelser från webbgränssnittet för en specifik panel.

Förbättrad säkerhet tack vare extern larmutlösning vid visuellt verifierat potentiellt hot.

Appanpassning per grupp

Flera återförsäljare kan dela en PowerManage-server och ha anpassade interaktiva appar med olika utseende.

Företag kan erbjuda en app med egen profil för särskilja sig från andra.

Notifikationer per grupp

Notifikationer till användare kan nu konfigureras per panelgrupp och inte per server.

Varje gruppägare kommer att känna mer ägarskap av sitt erbjudande till kunderna.

Utgångshantering

Utgångar kan konfigureras och styras av operatörer från webbgränssnittet ENDAST efter ett larm.

Operatörer kommer kunna reagera på en händelse för att t.ex. fjärrstyra dimgeneratorer, sirener eller belysning.

Exportera konfiguration

Panelkonfigurationen kan exporteras till en CSV-fil

Förbättrad felsökning

PowerManage kan generera en ny rapport med mer information än standardrapporten: Befintliga fel, händelser, processer, RRI-fel, förbikopplade sektioner.

PowerManage kan generera en ny rapport med mer information än standardrapporten: Befintliga fel, händelser, processer, RRI-fel, förbikopplade sektioner.

Underlättar kontoadministration

HTTP-protokoll för CS

Tillagt HTTP-protokoll för att ansluta till en larmautomationsmjukvara via URL

PowerManage kan nu användas i företag med molnbaserade instanser av larmautomationsmjukvara eller där fasta IP-adresser inte är tillgängliga

Neo/PSP infinite 

Stödd funktionalitet för att använda ConnectAlarm via GSM och ej behöva skicka SMS för väckning, vilket minskar anslutningstiden.

Förbättrar användarupplevelsen vid användning av ConnectAlarm App

Stöd för MacOS Safari på iPad

PowerManage fungerar nu i MacOS Safari-webbläsaren

Administratörer kan nu använda PowerManage på MacOS-enheter

Georedundans kan skapas av PM-operatör

Georedundans är nu lätt att konfigurera på plats

Enklare att programmera och göra inställningar

Stegvis uppgradering

PowerManage 4.12 är den första versionen som kan uppgraderas från 4.10 via stegvis uppgradering

Förenklar att hålla servrar uppdaterade till de senaste versionerna

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT