Dölj

Teletec och Tosibox ingår nordiskt distributionsavtal

2014-01-07

Tosibox

Teletec Connect AB och Tosibox Oy har ingått distributionsavtal omfattande Tosibox produkter för säkra anslutningar för den nordiska säkerhetsmarknaden. Tosibox är först i världen med en lösning som med sin revolutionerande anslutningsteknik gör det möjligt att skapa och driftsätta säkra uppkopplingar mot säkerhetssystem och andra nätverksanslutna enheter i princip helt utan manuell konfiguration oavsett vilken uppkopplingstyp som används.

Lösningen från Tosibox är baserad på en intelligent nätverksenhet - Tosibox Lock - och en tillhörande nyckel - Tosibox Key. Tosibox Lock installeras på den plats till vilken anslutning ska ske genom att enheten kopplas in i ett befintligt nätverk bakom befintlig router/brandvägg. Några inställningar i befintlig utrustning behöver inte göras. Om Internetuppkoppling saknas ansluts ett 3G/4G-modem direkt i Tosibox Lock vilket möjliggör säker åtkomst även till isolerade platser.

På klientsidan används nyckeln – Tosibox Key – som har utseende av ett USB-minne. Nyckel ansluts till en dator och via en medföljande programvara kopplas datorn upp mot ett eller flera Tosibox Locks. Via den säkra anslutning som skapas mellan dator (Key) och Lock är det möjligt att ansluta till alla enheter i det nätverk där Tosibox Lock är installerad. En app för Android finns även tillgänglig som möjliggör säker uppkoppling från smartphones och tablets.

Utöver anslutning mellan Key och Lock kan uppkoppling även göras mellan två eller flera Locks som då utgör säkra punk-till-punkt förbindelser som fungerar utan att manuell uppkoppling görs av användaren. Detta är mycket användbart om t.ex. en övervakningskamera ska anslutas till en lagringsenhet på annan plats.

Fördelar med Tosibox
- Driftsättning på 5 minuter - Säker (krypterad) anslutning
- Använder befintlig Internetanslutning eller kopplas upp via 3G/4G
- Inga inställningar eller ändringar behöver göras i befintlig utrustning
- Statisk IP-adress eller dynamisk DNS behöver inte användas

Exempel på användningsområden med Tosibox
- Säker uppkoppling mot kamerasystem för slutanvändare från dator eller app (Key->Lock)
- Fjärrservice för säkerhetsinstallatör (Key->Lock)
- Anslutning av övervakningskameror på spridda platser mot central lagring på annan plats (Lock->Lock)
- Anslutning av dörrcentraler på spridda platser till passersystem på annan plats (Lock->Lock)

”Tosibox löser ett problem majoriteten av alla säkerhetinstallatörer ställs inför när de ska koppla upp en säkerhetanläggning för fjärråtkomst från Internet. Med Tosibox lösning behöver våra kunder inte längre göra några inställningar för portmappning och dynamisk DNS i slutkundens befintliga utrustning. Detta snabbar upp installationen och anslutningen med Tosibox är dessutom krypterad vilket inte alltid är fallet med nuvarande lösningar. Vi gläder oss åt samarbetet med Tosibox och är övertygande om att våra kunder kommer att uppskatta enkelheten med Tosibox.”, säger Emil Warnicke, produktchef Teletec Connect AB”.

”Samarbetet med Teletec Connect är viktigt för Tosibox och gör det möjligt för oss att nå ut med våra produkter till säkerhetsmarknaden i Norden. Vi förväntar oss en solid tillväxt inom detta segment under 2014 baserat på vad vi sett under det gångna året i Finland. Teletec är, med tanke på sin höga kapacitet både inom försäljning och support, rätt partner för oss i denna region.”, säger Jussi Paakinaho, VP Sales, Tosibox.

Emil Warnicke, Produktchef Teletec Connect AB, +46-8-6021664, emil@teletec.se
Jussi Paakinaho, VP Sales, Tosibox, +358 40 5599045, jussi.paakinaho@tosibox.com

Läs mer om produkten här.

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!