Dölj

Symphony 6.13 släppt

2014-06-23

AimetisSymphony version 6.13 finns nu tillgänglig för nerladdning från Aimetis Xnet. 6.13 innehåller bl.a. nya funktioner för AUX-styrning i PTZ-kameror, förenklad LPR-konfiguration, reducering av falsklarm i videoanalys orsakad av skuggor samt sekretessmaskering.

Styrning av AUX anslutningar på PTZ

PTZ gränssnittet i klienten kan nu anpassas med egna kommandon för AUX funktioner. T.ex. kan man addera knapp för att slå på eller av torkare, värmeelement och dylika funktioner. Funktionen är tillgänglig på PTZ kameror samt videoenkodrar.

Guide i ALRP-konfigurationen

Funktionen för Automatisk läsning av registreringsskyltar, ALPR, har fått en förbättrad och utökad konfigurationsflik som nu innehåller en pixelräknare för definiering av skyltstorleken samt guide för vilken upplösning som bör användas av analysmotorn m.m.

Skugghantering i videoanalys

Videoanalysalgoritmen VE180 har fått förbättrad hantering för skuggor och ljusvariationer. Konfigurationsfliken har fått ett reglage där skuggkompenseringen kan justeras i känslighet. Mer förbättringar på denna funktion kommer under sommaren.

Introduktion av Sekretessmaskering

I version 6.13 kan man aktivera sekretessmasker i två lägen – fast eller dynamisk. Fast betyder att Symphony pixlar det angivna området konstant. Dynamisk innebär att Symphony pixlar området i videon som har detekterad rörelse. Träffsäkerheten i den dynamiska sekretessmasken är därför knuten till vilken typ av rörelsedetektor som körs på kameran –standard VMD eller analysbaserad (VCA). Funktionen är styrd av behörighet där man per användare eller användargrupp kan bestämma vilka personer som skall se endast maskerad bild respektive avmaskerad bild.

Symphony

Skärmdump: Objekt i rörelse maskeras i kamerabilden.

Läs mer

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!