Dölj

Nytt om larmöverföring

2013-02-22

SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB) har kommit ut med information om certifikat för larmöverföringsprodukter. På grund av bristande rutiner hos många produktleverantörer i deras arbete med att följa upp larmsändare med svajiga driftsbilder, informerades i höstas alla produktleverantörer med intygade larmsändare i Sverige att intygen återkallas per den 2013-04-01. Certifikatsinnehavarna har sedan dess haft möjlighet att inkomma med nya underlag för att visa att man klarar att följa standardens krav.

Den 2013-04-01 utfärdas nya certifikat för larmsändarna. I den nya listan över larmsändare kommer det att framgå vilka larmsändare som kan anslutas till vilka larmcentraler.

Teletec arbetar efter dokumenterade rutiner och har samarbetsavtal med flertalet larmcentraler avseende tillgänglighetsberäkning.

Läs gärna mer i SBSCs brev OM LARMÖVERFÖRING


Om du har några frågor angående certifierad larmöverföring kontaktar du:

Tomas Norderstål
Affärsutvecklingsansvarig

Mail: tomas@teletec.se
Direkt: 08-602 16 81
Mobil: 0736-22 34 00


 

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!