Dölj

Ny version av dörrcentral Net2 Plus

2013-02-20

Ny version av dörrcentral Net2 Plus

Nu lanserar Paxton en ny version av dörrcentral till sitt flexibla och skalbara passersystem Net2. Självklart är denna dörrcentral också är kompatibel med tidigare hårdvaruversioner.

Versionen medför flertalet nya svenska anpassningar som t.ex.

 

  • Dörrcentralen kan matas med 10 – 28VDC direkt på kretskortet (vilket innebär att omvandlarkortet i botten av lådan försvinner)     
  • Kretskortet har nu optimerats så att det kan strömförsörjas direkt med 10 – 28V DC stabiliserad spänning     
  • Växlande relä för larmstyrning istället för endast slutande     
  • Detta förenklar installationen och sparar tid i och med att du kopplar balanseringsmotstånden direkt på Net2 Pluscentralen     
  • Status-LED för alla in/utgångar på Net2 Pluscentralen     
  • Nu finns status-LED också på in- och utgångarna för inkopplingen mot inbrottslarmet, detta ger en stor hjälp vid driftsättning och eventuell felsökning eftersom statusen omedelbart kan avläsas och klargöra vad som händer i systemet.

 

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!