Dölj

Ny lag om skatt på kemikalier i viss elektronik

2017-06-09

Ny lag träder i kraft 1 april 2017: Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ("LSKE").

Med anledning av den nya lagen om punktskatt på kemikalier i viss elektronik inträder en skattskyldighet för den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror i Sverige.

Skattskyldigheten inträder dock vid olika tidpunkter beroende på om bolaget är s.k. godkänd som lagerhållare eller inte.

Teletec är en av många företag liksom våra återförsäljare som berörs av denna punktskatt och har därmed valt att ansöka och blivit godkända som lagerhållare. Det innebär att vi som godkänd lagerhållare är skatteskyldiga om inte nästa distributionsled också är godkänd lagerhållare.

Vi kommer även att se över våra interna rutiner bl.a. avseende prissättning, fakturering, lagerhållning, leverans och redovisning av skattepliktiga varor. Syftet med detta arbete är att kunna på ett lagenligt sätt redovisa, deklarera och betala samt i övrigt internt hantera denna punktskatt för skattepliktiga varor som vi distribuerar i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående ber Teletec er därför om att förse oss med information om ni som kund, och del av försäljningsledet av skattepliktiga elektronikvaror, kommer ansöka om att bli godkänd lagerhållare.

I detta ärende önskar vi att ni kontaktar oss på info@teletec.se eller via telefon till Magnus Andersson på 08-602 16 65.

Vi återkommer vid senare tillfälle med mer information om de ändringar i system och web som detta kommer leda till, samt eventuella anpassningar som kommer krävas. Men vi vet redan nu att detta kommer innebära prisökningar på produkter såsom monitorer; NVR:er etc.

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!